Wspólpraca

Współpraca

Stowarzyszenie współpracuje z ościennymi gminami i miejscowymi władzami, a w znacznej mierze ze Starostwem Powiatowym w Przysusze. Dzięki współpracy Starostwa utworzono drugie Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipinach, dokonano remontu budynku przeznaczonego na ich działalność.

 

Należy podkreślić duży udział Starostwa Powiatowego w organizowaniu wycieczek krajoznawczych i paczek świątecznych dla niepełnosprawnych uczestników. Przekazywane środki w znacznym stopniu przyczyniają się do kreatywnego działania na rzecz tych osób. Imprezy zorganizowane przy wsparciu władz powiatu przebiegają zgodnie z zaplanowanym scenariuszem i wszyscy uczestnicy wynoszą z nich poczucie własnej wartości. Jedną z corocznych jest Światowy Dzień Inwalidów i Niepełnosprawnych, w której uczestniczą także działacze samorządowi. To ich pomoc jest wynikiem kształtowania osobowości osób niepełnosprawnych i umiejętności przystosowania się do życia w środowisku.