Strona główna

 

Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „OPOKA” w Przysusze powstało w 1999r.

Początkowo swoją działalność ograniczało do pracy na rzecz osób uzależnionych i rodzin z problemami alkoholowymi. Pierwsza siedziba Stowarzyszenia mieściła się w nieistniejącym już budynku przy ul. Warszawskiej w Przysusze.

Następnie rozszerzało swoją działalność kierując ją w stronę dzieci i osób niepełnosprawnych.

Obecnie Stowarzyszenie jest jedną z największych organizacji pozarządowych na terenie powiatu przysuskiego.

Prowadzi  Warsztaty terapii zajęciowej, a także, Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy SAK „OPOKA” w Borkowicach

Jest organizatorem wielu imprez dla dzieci i dorosłych.

Organizuje wycieczki, biwaki, imprezy okolicznościowe.

Bierzemy także czynny udział w organizacji „Dni Przysuchy”.

W skład Zarządu Stowarzyszenia „OPOKA” wchodzą :

 

 
Włodzimierz Krupa-Prezes
Irena Smolarska-Viceprezes
Janusz Czubak-skarbnik
Barbara Mirecka-członek
Paweł Sas -członek