Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy S.A.K „OPOKA” w Borkowicach

SERDECZNIE WITAMY

Stowarzyszenie „OPOKA” jest jednostką prowadzącą Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy S.A.K. „OPOKA” w Borkowicach.

Przewidziana jest również wyprawka
dla uczniów Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego S.A.K. „OPOKA” w Borkowicach