Podaruj 1%

Możesz teraz z naszej strony za pomocą programu e-pity rozliczyć się online z Urzędem Skarbowym.Z wypełnionym numerem KRS naszego Stowarzyszenia.

Program do rozliczania PIT 2015 /></p><p>Bardzo prosimy o przekazanie 1% z waszego podatku to naprawdę bardzo proste a dla nas bardzo ważne.</p><p>Aby przekazać 1% podatku dla nas należy wpisać w PIT pełne brzmienie naszej nazwy:</p><p><strong>Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „OPOKA” </strong></p><p><strong>ul. Lipiny 43</strong></p><p>26-425 Lipiny</p><p>KRS: 0000138587</p><p>W 2007 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego.</p><p>Oto podstawowe zasady. Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?</p><p>podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych;</p><p>podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;</p><p>podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.</p><p>Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?</p><p>1. Wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1%.</p><p>Organizacje te znajdziemy na liście publikowanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. Lista jest publikowana co roku (do 31 grudnia). Na liście znajdują się organizacje, które miały status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego i które mają prawo otrzymywać 1%.</p><p>2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38) .</p><p>Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku (art.45 ust.5c ustawy o pdpf). Numer ten znajdziemy m.in. na liście publikowanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.</p><p><strong>Nasz numer KRS to: 0000138587</strong></p><p>Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art.45 ust.5c ustawy o pdpf).</p><p>Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1% (np. wskazać na konkretny cel); informację tę może zamieścić w rubryce Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem(poz. 135 PIT-28, poz. 311 PIT-36, poz. 107 PIT-36L, poz. 123 PIT-37, poz. 59 PIT-38).</p><p>Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.</p><p>3. Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji. 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie (art.45 ust.5f ustawy o pdpf). Dziękujemy wszystkim chętnym za okazaną POMOC.</p></div><p class=Posted in | Możliwość komentowania Podaruj 1% została wyłączona