Strona główna

 

Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „OPOKA” w Przysusze powstało w 1999r.

Początkowo swoją działalność ograniczało do pracy na rzecz osób uzależnionych i rodzin z problemami alkoholowymi. Pierwsza siedziba Stowarzyszenia mieściła się w nieistniejącym już budynku przy ul. Warszawskiej w Przysusze.

Następnie rozszerzało swoją działalność kierując ją w stronę dzieci i osób niepełnosprawnych.

W chwili obecnej Stowarzyszenie „OPOKA” znajduje się w likwidacji.Likwidatorem  Stowarzyszenia został wyznaczony dotychczasowy prezes zarządu Mgr. Włodzimierz Krupa.