Działalność

Działalność Przy Stowarzyszeniu działa Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i zagrożonych przemocą w rodzinie. Jesteśmy również jednostką prowadzącą Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy SAK „OPOKA” w Borkowicach. Stowarzyszenie jest organizatorem wielu imprez dla dzieci i dorosłych. Organizujemy wycieczki, biwaki, imprezy okolicznościowe takie jak „Mikołajki” i inne. Bierzemy także czynny udział w organizacji „Dni Przysuchy”. Stowarzyszenie dysponuje swoimi samochodami z których mogą korzystać nasi podopieczni.