Aktualności

Dnia 21 Marca 2010 odbył się turniej brydżowy zorganizowany przez Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „OPOKA” w Przysusze, reprezentowane przez prezesa stowarzyszenia Włodzimierza Krupę.

W turnieju uczestniczyło 9 par które zajęły następujące miejsca:

Miejsce 1

Andrzej Stasiak-Tadeusz Jaszczura

Miejsce 2

Włodzimierz Krupa-Adam Pałgan

Miejsce 3

Leszek Fidos-Ryszard Sobczak

Miejsce 4

Andrzej Stoczyński-Stanisław Pietrasik

Miejsce 5

Franciszek Derlecki-Marian Szymański

Miejsce 6

Tomasz Bielawski-Dariusz Wilczak

Stanisław Kucharski-Stanisław Rusiecki

Miejsce 7

Tadeusz Jakóbczyk-Bogdan Sitkowski

Miejsce 8

Grzegorz Jaszczura-Andrzej Jaszczura

Dnia  23 Marca  2010 odbył się turniej brydżowy zorganizowany w Domu kultury.

W turnieju uczestniczyło 8 par które zajęły następujące miejsca:

Miejsce 1

Jaszczura T  – Stasiak     103,1

Miejsce 2

Pałgan  – Krupa               98,2

Miejsce 3

Pazgan – Pazgan             90,3

Miejsce 4

Fidos -Sobczak             85,4

Pietrasik – Stoczyński    85,4

Miejsce 5

Bielawski – Rusiecki        75,6

Miejsce 6

Jaszczura G. – Jaszczura A.   70,7

Miejsce 7

Sitkowski -Jakóbczyk          66.8

Patriotyczny projekt z Borkowic dofinansowany przez Fundację PZU logo fundacja_duze_podstawowe_poziomprawa_RGB

Już na początku czerwca w NSOS-W S.A.K. „OPOKA” w Borkowicach rozpoczną się zajęcia w ramach projektu pt. „Patriotyzm małej ojczyzny na tle patriotyzmu narodowego” dofinansowanego przez Fundację PZU. Uczniowie Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego S.A.K. „OPOKA” będą mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach historycznych, plastycznych, filmowych, konkursach, spacerach i wycieczkach edukacyjnych. Partnerem projektu promującego patriotyzm, tożsamość narodową i wiedzę historyczną o Polsce i małej ojczyźnie jest Fundacja PZU. Dotację otrzymała Fundacja Ich Moc, która prowadzi NSOS-W S.A.K. „OPOKA” w Borkowicach.

z_2z_3z_4

 

WTZ Borkowice z dofinansowaniem Fundacji PZU

Na początku lipca 2018 r. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Borkowicach ruszają z nowym projektem pn. „Interakcje społeczne – podnoszenie umiejętności kluczowych niepełnosprawnych wychowanków WTZ Borkowice”. Partnerem głównym zadania jest Fundacja PZU.

W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w zajęciach edukacyjnych, warsztatach artystycznych, informatycznych, rehabilitacyjnych, krawieckich, spotkaniach ze specjalistami, konkursach
z nagrodami, wycieczkach i pikniku. Wszystkie te aktywności mają na celu rozwój psychofizyczny wychowanków WTZ Borkowice, Zadanie wesprze i zaktywizuje społecznie niepełnosprawnych mieszkańców powiatu przysuskiego, podniesie ich umiejętności, samodzielność i samoocenę.

Dzięki dotacji przekazanej przez Fundację PZU poprawi się jakość usług, zajęć i warsztatów dedykowanych osobom niepełnosprawnym na naszym terenie. Realizacja wszystkich elementów składowych zadania przyczyni się do rozwoju zainteresowań wychowanków WTZ Borkowice, wykształcenia odpowiednich zachowań, postaw i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania
na co dzień w społeczności lokalnej. Projekt pn. „ Interakcje społeczne – podnoszenie umiejętności kluczowych niepełnosprawnych wychowanków WTZ Borkowice”. będzie realizowany długofalowo
– w 2018 r. i 2019 r.